Vier Werkvelden

Vier Werkvelden

Arbeids- en organisatie psychologie

In Arbeids- en Organisatiepsychologie bestudeer je de mens in zijn rol als medewerker binnen een organisatie. Enerzijds is er de arbeids- en organisatiepsychologie, waarin men de mens in relatie tot zijn werk en zijn werkorganisatie bestudeert op 3 verschillende niveaus: individu, team en organisatie. Thema’s die aan bod komen zijn oa. motivatie en leiderschap. Anderzijds wordt veel aandacht besteed aan personeelsbeleid of Human Resources Management. Thema’s zijn: rekrutering en selectie, onthaal en motivatie, prestatiebeoordeling, coaching, training en opleiding, …

School-pedagogische psychologie

Schoolpsychologie richt zich op het optimaliseren van de psychologische, pedagogische en didactische omstandigheden van kinderen en jongeren en dit op alle onderwijsniveaus. Daarbij staat de individuele emancipatie van leerlingen voorop. Afhankelijk van de setting werkt de bachelor Toegepaste psychologie diagnostisch (bij leerlingen en studenten), begeleidend en/ of coachend (bij leerlingen, studenten, ouders, leerkrachten en directie/beleid, school, scholengemeenschap). Zo kan hij in het schoolpsychologische werkveld aan de slag in jeugdhulpverlening, opvoedingsondersteuning, CLB, zorgcoördinatie, leerlingenbegeleiding, diensten voor studieadvies en –begeleiding, …

Klinische psychologie

In de klinische psychologie worden psychologische inzichten en vaardigheden toegepast om psychische spanningen en relationele problemen van cliënten te verlichten. Op die manier werkt de Toegepaste psycholoog mee aan het bevorderen van de geestelijke gezondheid van zowel volwassenen als kinderen. Mogelijke werkterreinen zijn algemene en psychiatrische ziekenhuizen, centra voor geestelijke gezondheidszorg, opvoedingswinkels, slachtofferhulp, …

Revalidatiepsychologie

De revalidatiepsychologie is vooral gericht op het omgaan met de gevolgen van ernstige ziektes, aandoeningen of ongevallen (bv dementie, epilepsie, niet-aangeboren hersenletsel). Ze heeft als voornaamste doelen: het verhogen van de functionaliteit en het optimaliseren van de zelfredzaamheid en de kwaliteit van leven. De bachelor kan binnen dit werkveld aan de slag in de gehandicaptenzorg, loopbaanbegeleiding voor personen met een functiebeperking, revalidatiecentra, …