Semester 3

Semester 3

Competenties waar ik in ben gegroeid:

 

1) Bewust zijn van diversiteit:
De BaTP situeert elk psychologisch handelen in een breder perspectief en houdt rekening met factoren en processen die verantwoordelijk zijn voor (voor)oordelen.

Door de lessen interculturele actor @work, waar we de unieke kans hebben om ondersteuning te bieden aan een kansarm gezin. Heb ik volgens mij een goede mogelijkheid gehad om deze competentie van het beroepsprofiel “Interculturele actor” verder uit te bouwen. Ook droeg de international conferences on applied psychology week toe tot een groei in de competentie diversiteit.

Het is niet dat ik voor dit semester direct mensen ging gaan beoordelen of mensen met andere achtergronden anders ging bekijken. Dat zeker niet.
Maar toch ben ik er volgens mij in gegroeid. Ik ben er altijd wel al van bewust geweest dat veel mensen minder kansen kregen in hun jeugd dan mij. Op dat vlak mag ik zeker van geluk spreken. Ook was ik mij er wel van bewust dat er verschillende culturele achtergronden waren in de samenleving. In de lagere school ging ik vaak gaan spelen bij een vriendje die een andere culturele achtergrond had. Daar zag ik dan ook wel verschillen over hoe het er thuis aan toe ging en dergelijke. Maar dit semester heeft me wel echt doen groeien in die opvattingen over diversiteit. En heeft me volgens mij enkele basis handvaten gegeven om beroepsmatig om te gaan met die diversiteit.

Tijdens de lessen diversiteit kregen we van meneer Vanhecke naar mijn gevoel heel wat handige tips voor de omgang in een diverse maatschappij. Ik werd me er ook meer bewust van hoe die diverse culturele achtergrond het denken van mensen beïnvloedt, of beter gezegd KAN beïnvloeden.

Tijdens het maken van deze taak ben ik al reeds negen keer naar mijn gezin gegaan, en nog steeds leer ik iedere keer bij. Tijdens deze ondersteuningsmomenten heb ik vooral ingezien dat er zeer veel sterktes zijn in het gezin. De mama is een zeer liefdevolle vrouw, die heel hard haar best doet voor haar kinderen. En net zoals bijna iedere ouder wilt ze niet dat haar kinderen iets te kort komen. Maar toch is er nog ruimte voor het gezin te empoweren. Wel moet ik nog precies uitwerken hoe ik dit kan doen. Daarin zie ik nog meer mogelijkheid tot groeien, en daarmee wil ik deze competentie in de toekomst nog verder ontwikkelen. Ik ga dit proberen doen door gebruik te maken van de terugkommomenten, en daar mijn vragen te stellen die ik heb.

Zoals voorheen vermeld vind ik ook dat de ICAP week bijgedragen heeft tot een ontwikkeling in de competentie diversiteit. In deze week had ik een workshop rond ethiek en ethische dilemma’s. Waar voor mij het ethisch probleem zat, en dus in mijn ogen 100% duidelijk was. Bleek het voor mensen van andere culturele achtergronden heel vaak over andere waarden te gaan. Waar ik een probleem zag in bijvoorbeeld het vergroten in de kloof tussen armen en rijken. Zagen andere studenten het probleem in het feit dat het voor problemen zou kunnen zorgen in de relaties tussen mensen. In de liefde bijvoorbeeld. Het werd me duidelijk dat ik er niet zo snel mag van uitgaan dat mensen dezelfde waarde hechten aan dezelfde dingen. Voor mij is het ene vanzelfsprekend en zeer belangrijk, voor de ander is het compleet iets anders.

 

 

2) Advies verlenen:
De BaTP werkt vraaggestuurd, kan de verschillende handelswijzen t.o.v. elkaar afwegen en psychologisch duiden en de cliënt zo tot een verantwoorde keuze leiden.

Tijdens bijna alle lessen zien we op welke manier je bepaalde adviezen kan verlenen. Elk in hun eigen context natuurlijk. Dus deze competentie is volgens mij zeer belangrijk voor iemand die toegepaste psychologie studeert.
Vaak zal je tewerkgesteld worden als counselor, raadgever en dergelijke.
Bijvoorbeeld in de lessen ontwikkelings- en leerstoornissen zagen we kort hoe je aan ouders alsook kinderen bepaalde adviezen kan verlenen gebaseerd op bepaalde diagnostiek die gesteld is. Weliswaar gebeurt deze diagnostiek door een multidisciplinair team en niet enkel door jezelf. In rekrutering en selectie zagen we dan weer hoe je als human resources medewerkers adviezen kan verlenen aan bedrijven in verband met hun medewerkers. Alsook in de lessen diversiteit kwam dit aan bod. Er werd ons uitgelegd hoe je soms over bepaalde onderwerpen redelijk voorzichtig advies moet verlenen. Het kan best zijn dat je advies geeft, of iets doet met de allerbeste bedoelingen. Maar dat een gezin en dan voornamelijk de ouders van het kind afhaken omdat je advies die je gaf verkeerd overkwam voor hun. De ouders kunnen zich niet begrepen voelen, of aangevallen of gediscrimineerd. Door al deze lessen vind ik dat ik toch enige groei heb ervaren in deze competentie.

Ook op vlak van mijn thuissituatie en vrienden rondom mij merk ik dat ik gegroeid ben in dit advies verlenen. Belangrijk te onthouden volgens mij is dat het vraag gestuurd moet zijn. Bijna niemand krijgt graag advies over bepaalde dingen als hij of zij daar niet om gevraagd heeft. Ik heb in dit semester gemerkt dat ik beetje tactischer te werk kan gaan in het advies geven. Vaak als mensen om advies komen vragen, weten ze eigenlijk wel wat ze willen. En jij weet dat dan ergens ook al. Maar in plaats van dat advies dan letterlijk te zeggen of geven. Kan het volgens mij belangrijk zijn dat je die persoon zelf zijn eigen advies laat formuleren en of ontdekken. Zoals de beschrijving het ook zegt, zo kan je de cliënt tot een verantwoorde keuze leiden. Het woordje leiden is hier belangrijk volgens mij, want je sleurt hun niet mee met jouw advies. Je toont ze eerder de weg, en laat zien dat jij er bent.

Ik hoop dat ik hier in de toekomst door de lessen die ik nog zal krijgen alsook de stage die ik (hopelijk) zal doorlopen in kan groeien. Want advies krijgen en geven is volgens mij iets zeer belangrijk. Je kan volgens mij mensen hun leven wel sterk beïnvloeden (op een goede manier) als je op een juiste manier te werk gaat in het advies verlenen. Er kan volgens mij veel waarde gehaald worden als je weet dat jouw advies een persoon zijn of haar leven heeft geholpen in een positieve zin. Maar buiten de schoolmogelijkheden vind ik het moeilijk om te beschrijven hoe ik hieraan kan gaan werken.

 

 

3) Opleiden:
De BaTP kan actief participeren, leerprocessen ondersteunen en op een didactisch verantwoorde wijze kennis en inzichten overdragen.

Tijdens dit semester is het me opgevallen dat er tijdens de lessen alsook buiten de lessen redelijk wat studenten komen met vragen in verband met de leerstof naar mij. Dit is iets waar ik voorheen niet echt aandacht aan besteedde, maar in verband met deze opdracht viel het me dan weer op. Misschien is opleiden niet het juiste woord, maar het uitleggen van leerstof materiaal is volgens mij wel iets waarin ik gegroeid ben. Hoe ik deze groei verwezenlijkt heb is volgens mij vooral door het uitvoeren. Door het effectief uit te leggen heb ik gemerkt dat bepaalde manier van uitleggen alleen voor meer verwarring zorgen, en andere manier een concept redelijk snel kunnen verhelderen.

Soms is het zo simpel als datgene wat de leerkracht zei, of datgene wat in de slide staat eens in een andere zin te gieten. Daarmee wil ik zeker niet beweren dat ik beter ben in lesgeven dan de leerkrachten. Maar ik denk dat iedereen het wel eens meemaakt dat ze voor een probleem staan en er echt niet uit geraken. Maar wanneer ze dat probleem in een andere context zien, het zeer duidelijk blijkt te worden.

Zelf sta ik ook bekend met het rubber duck concept. Dit concept komt volgens mij uit de IT branche. Het is een manier voor programmeurs om hun code te debuggen. Dit doen ze dan door hun code en manier van denken uit te leggen aan een rubber eendje. Daardoor verschaffen ze zelf inzichten, die ze door het gewoon proberen oplossen van hun probleem niet zouden hebben ingezien. Dit bleek mij ook wel op te vallen, als ik bepaalde dingen had uitgelegd aan een medestudent tijdens de voorgaande les. Leek ik deze concepten veel beter te onthouden in aanleiding van de daarop volgende lessen.

Ik hoop deze competentie in de toekomst nog verder te kunnen groeien, want ergens blijft leerkracht zijn wel in mijn achterhoofd. Ik heb nu reeds al gekozen voor de opleiding toegepaste psychologie. Maar voor ik aan deze opleiding begon twijfelde ik onder andere of ik aan de lerarenopleiding wou beginnen. Het op een leuke en interessante en met de nodige enthousiasme overbrengen van informatie is iets wat ik zeer interessant vind. Verder ga ik proberen deze competentie opleiden verder te ontwikkelen door mijn nieuwsgierigheid zijn loop te laten gaan. Want onderwerpen die mij sterk interesseren leer ik graag over bij, en op mijn beurt deel ik dan ook graag die informatie met de mensen rondom mij.

 

 

4) Professioneel samenwerken:
De BaTP werkt op diverse niveaus samen met collega’s van binnen en buiten de eigen discipline om teamdoelen te bereiken, deelt informatie met collega’s en ondersteunt collega’s. De BaTP ageert vanuit een open, respectvolle en constructieve houding die de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de teammedewerkers stimuleert.

Dit is een competentie die ik ook besproken heb in SEM 2. Toen haalde ik mijn meeste groei uit de lessen ik als communicator. Maar ook dit semester vind ik dat ik de kans heb gekregen om deze competentie verder uit te bouwen. De kennis die ik al had opgedaan in semester 2, nam ik mee naar semester 3. En ik denk dat dit wel een grote meerwaarde was.  Op verschillende vlakken van deze competentie heb ik iets van groei verwezenlijkt. Wat volgens mij maakt dat ik in totaal gegroeid ben in deze competentie.

De samenwerking met mijn klasgenoten verloopt dit semester zeer vlot, daarom vind ik dat ik er deels in ben gegroeid. We delen ideeën met elkaar maar ook frustraties. En deze proberen we dan samen op te lossen. Dit is volgens mij iets zeer waardevol op school. Het lijkt me ook zeer moeilijk om alles alleen te doen. Het is niet dat ik niks alleen doe. Maar de inbreng van medestudenten over hoe zij bepaalde taken of examens aanpakken kan van onschatbare waarde zijn. Ik denk dat de medestudenten ook wel weten van mij dat ik bereid ben om hun te helpen waar ik dat kan doen. Er zijn redelijk wat studenten die bij afwezigheid bijvoorbeeld vragen of ik het zie zitten om mijn notities te delen met hun. Hier heb ik dan ook helemaal geen probleem mee, want ik heb ze tenslotte toch al opgeschreven. Het is niet dat het zoveel moeite is om ze dan door te sturen. Ook probeer ik mijn vrienden, die niet in deze opleiding zitten te ondersteunen waar ik kan. En door dat effectief uit te voeren vind ik dat ik de kans heb gehad om in deze competentie te groeien. Bijvoorbeeld door hun te motiveren om toch naar de lessen te gaan, ook al hebben ze er minder zin…

Verder vind ik dat ik gegroeid ben in deze competentie omdat ik sneller de stap durf te zetten tot het mailen van een leerkracht. Vroeger durfde ik dit ergens niet. En dan vooral omdat ik niet wist hoe ik mijn mails moest formuleren en dergelijke. Daar heb ik nu toch enigszins wat zelfvertrouwen in gevonden en als ik echt niet weet hoe of wat dan stuur ik een mailtje. Maar het is ook niet overdreven. Als ik iets niet weet ga ik eerst ten rade in mijn documenten, als ik het daar niet vind dan vraag ik het aan de medestudenten en als dat nog niet lukt in klas. En als we geen les hebben in de nabije toekomst van de leerkracht dan stuur ik eens een mailtje. En dit laatste is iets wat ik voordien niet deed.

Dit semester hebben we ook veel taken met twee. Ik denk en hoop dat de personen waarmee ik samenwerk tevreden zijn over mij professioneel samenwerken. Maar tot nu toe heb ik nog geen klachten gehad. Dit effectief samenwerken heeft bijgedragen tot de groei waarover ik het heb. Maar dit is ook de manier waarop ik hoop in de toekomst er NOG verder aan te kunnen werken. Maar dan misschien in grotere groepjes dan twee personen. Groepswerken met meerdere personen kunnen voor heel wat problemen zorgen, maar kunnen in mijn ogen ook een kans zijn om veel dingen bij te leren.

 

 

5) Handelingen evalueren:
De BaTP kan terugblikken op situaties waarin hij bepaalde handelingen heeft gesteld. De BaTP analyseert deze handelingen en de gevolgen ervan voor zichzelf, de organisatie en de maatschappij, en leert alternatieve interventies bedenken.
Dit is iets wat ik voorgaand redelijk moeilijk vond. Maar toch heb ik het gevoel dat ik in het derde semester hierin beetje gegroeid ben. Ik ben erin geslaagd om terug te blikken op de handelingen die heb ik uitgevoerd in de vorige semesters alsook dit huidig semester. Voornamelijk heb ik het dan over het evalueren van mijn eigen handelingen en de gevolgen daarvan voor mezelf. Ik heb dit semester vaak stilgestaan bij de vraag waar ik naartoe wil, wat ik wil bereiken en hoe ik dit kan doen. Toch zit ik nog met heel wat twijfels, maar ik denk niet dat je die twijfels volledig kan wegwerken.

Ik denk dat ik gegroeid ben door de vele reflecties die ik heb moeten maken voor de verscheidene taken & opdrachten van dit semester. Bijvoorbeeld dit hele vak noemt reflector. Daarin is het de bedoeling dat we terugblikken op hoe ons eigen handelen de anderen en onszelf beïnvloedt.

Ik ben wel blij dat ik hierin gegroeid ben, want ik denk dat dit een waardevolle competentie is voor de professionele context later. Ik kan er wel nog veel verder in groeien, want het is niet dat dit mijn sterkste competentie is, dat zeker niet. Maar ik ben er ook ergens wel zeker van dat ik hierin verder ga groeien, mede door de opleiding. Maar ook door verder te zetten met datgene ik nu bezig ben. Zo kan ik hopelijk volledig competent geraken in deze competentie, dit zal later van pas komen voor mijn werk. Zo kan je jezelf blijven verbeteren op de werkvloer. En daardoor ga je (hopelijk) ook meer en beter mensen kunnen helpen.
Maar ik denk ook voor het welbevinden. Als je kan inzien welke gevolgen je handelingen hebben op andere mensen denk ik dat je als persoon sterk kan groeien en zo je gedrag aanpassen. Dus het is niet dat ik een effectief plan heb om me hierin verder te ontwikkelen, maar ik hoop dat dit vanzelf gebeurd door de opleiding. Maar ik ga wel proberen verder zetten waarmee ik bezig was tijdens dit semester.

Deze laatste handeling waarin ik gegroeid ben, was vorig semester een competentie waarin ik voor mezelf nog veel groeimogelijkheden zag. De redenen die ik toen heb aangegeven waren dat we nog niet echt handelingen hebben moeten uitvoeren die gevolgen hadden. Na de taak van diversiteit, bij ’t Scharnier is dit niet meer het geval. Vorig semester gaf ik ook aan dat ik het moeilijk vond om te weten wat goed en slecht was (in mijn eigen handelen) hier heb ik nu een veel duidelijker beeld op.

Nu merk ik dat ik in bepaalde aspecten die ik toen heb aangegeven wel echte groei heb verwezenlijkt. Wat wel leuk is om op terug te blikken, nu een semester later!

 

 

 

 

Competenties met nog veel groeimogelijkheden:

 

1) Realiseren van een actieplan:
De BaTP werkt op een projectmatige wijze aan de realisatie van het afgesproken plan van aanpak met inachtname van de psychologische deontologische regels.

Mijn eerste competentie die redelijk wat groeimogelijkheden heeft, is het realiseren van een actieplan. Vorig semester gaf ik aan dat ik nog sterk kon groeien in het ontwerpen van een actieplan. Dit is iets dat volgens mij beetje beter is. Maar toch in dezelfde richting zie ik nog veel groeimogelijkheden in hoe ik een actieplan moet realiseren. Vooral omdat ik denk dat er zeer veel planning en ordelijkheid voorheen moet gaan, voor je het effectief kan uitvoeren.

Plannen, ordelijkheid, netheid… en dergelijke blijven struikelblokken voor mij persoonlijk. Hiermee zit ik wel al zo goed als heel mijn schoolcarrière, dus daarom zie ik er nog heel veel groeimogelijkheden in. Het is moeilijk voor mij om op een projectmatige en stapsgewijze manier iets te realiseren. Meestal zie ik wel dag na dag hoe ik aan dingen ga werken, en dit is iets wat in tegenstrijd is van hoe het zou moeten. Het laatste deeltje van de competentie “deontologische regels” lukte me volgens mij dan wel. Maar er is altijd ruimte tot verbetering natuurlijk, dus ook daar zijn er groeimogelijkheden. Ook heb ik het vaak moeilijk met het volgen van een plan. Zeker als dat plan redelijk vaag en onduidelijk is. Het is doorgaans moeilijk voor mij om creatief te zijn, dus als het plan niet volledig duidelijk is, en daardoor moet ik dan out of the box denken. Is dit zeer moeilijk voor mij.

In de toekomst hoop ik hieraan te kunnen werken, door effectief zo’n actieplan uit te voeren? Ook al is dat dan eng omdat ik denk dat ik dit moeilijk ga kunnen… Denk ik toch dat het uitvoeren van zo’n plan de beste manier is om het ook echt te leren.

 

 

2) Opstellen en toepassen van een onderzoeksstrategie:
De BaTP kiest, in functie van de vraagstelling, de meest geschikte psychometrisch onderbouwde en/of niet-psychometrische methode(n) en past die toe om de vooropgestelde hypothesen te toetsen.

Dit is een competentie die volgens mij zeer moeilijk is om te ontwikkelen of in te groeien. De vraagstelling is vaak wel genoeg, maar dan is het moeilijk om deze verder uit te werken. Ook weet ik wel enkele psychometrische methoden en dergelijke om eventueel met die vraagstelling te werk te gaan. Toch vind ik het moeilijk om de meest geschikte te vinden. Omdat psychologie niet is zoals wiskunde, waar er een vaste en 100% correcte oplossing is. Is het moeilijk om dan één correcte psychometrische methode te kiezen om daar dan mee aan de slag te gaan.

Ik merkte dat ik hierin kan groeien door onder andere de taak van interculturele actor – diversiteit. Daarin kregen we de opdracht om bij ’t scharnier een soort van inleidende stage te lopen. In mijn tussenevaluatie kreeg ik daar te horen dat ik meer hypotheses moest gaan stellen in verband met mijn gezin. Dus het feit dat ze dit aanduiden als iets waar het beter kan, moet het toch zijn dat daar nog groeimogelijkheden zijn. Op de daaropvolgende terugkommomenten bleek dan duidelijk te worden dat ik het eigenlijk verkeerd had verstaan. Ik dacht dat ze met ‘hypothesen vormen’ bedoelde dat ik bepaald gedrag kon observeren en daaruit bijvoorbeeld een probleem kon afleiden. In mijn ogen vond ik dat ergens moeilijk, want ik kan toch moeilijk de hypothese vormen van de jongen heeft ADHD. Maar het werd dan duidelijk dat ik eigenlijk meerdere hypothesen moest/ kon vormen om een reden te geven voor bepaald geobserveerd gedrag.

Dingen onderzoeken is iets dat mij wel zeer interesseert, dus vandaar ook ergens de keuze en het inzicht dat ik hierin sterk kan groeien. Later zou ik eventueel ook iets willen doen met onderzoeken, en dan in de richting van neuropsychologie. Daarom is het zeer belangrijk dat ik deze competentie nog verder uitwerk en hierin groei.

 

 

3) Preventief handelen:
De BaTP kan een preventieplan ontwikkelen, implementeren en evalueren.

Deze derde en laatste competentie waar ik nog sterk in kan groeien is het preventief handelen. Deze competentie komt uit het beroepsprofiel van preventie actor. Ik denk dat ik hier nog sterk in kan groeien omdat mijn manier van werken/ handelen vooral actief is en niet preventief. Ik reageer op problemen en neem die problemen aan als ze plaatsvinden. Terwijl ik eigenlijk preventief zou moeten werken. Dit wilt zeggen dat ik voor de problemen die zich voordoen in feite al moet nagedacht hebben over wat kan fout gaan, en dan al beginnen met een plan te ontwikkelen. En daar loopt het mis, ook al zie ik de problemen aankomen. Toch wacht ik tot het laatste moment om in actie te schieten. Ik heb dit vooral gemerkt met de naderende deadlines… Doordat ik geen plan had opgesteld kwam ik soms in de problemen. De laatste twee dingen ‘implementeren & evalueren’ zijn dan minder van toepassing. Want ik moet eerst een plan ontwikkelen of volgen voor ik deze kan evalueren… Dit is nog een reden waarom ik preventief handelen zie als een competentie waar er nog zeer veel groeimogelijkheden zijn.

Ik denk dat het preventief handelen belangrijk is tijdens mijn werk in de toekomst, dus ergens maak ik me hier wel zorgen over. Maar ik denk en hoop ook dat ik tijdens de opleiding nog de kans ga krijgen om deze competentie verder te ontwikkelen. Dit kan ik door middel van effectief een plan te ontwikkelen, deze dan te implementeren en als laatste terug te blikken op het verloop hiervan. Zelf merk ik dat veel van de dingen die kunnen verbeteren ergens samen hangen met het feit dat ik geen dingen plan en uitstelgedrag heb.