Semester 2

Semester 2

Competenties waar ik in ben gegroeid:

 

° Empathisch inschatten, is volgens mij iets waar ik toch wel in ben gegroeid tijdens deze 8 maanden in de opleiding. Ik denk dat ik wel redelijk goed mensen hun gevoel en hoe ze zich gaan gedragen inschatten. Maar tijdens de lessen IAC in het eerste semester kregen we een hele boel uitleg over het empathisch gissen en hoe je in gesprek opent met een cliënt. Hieruit heb ik zeer veel geleerd.

Het echt verwezenlijken van de groei gebeurde volgens mij ook in de lessen IAC, wanneer je echt in gesprek moest gaan met andere leerlingen of met de lector zelf. Zelf vond ik dat het reflectiegesprek met meneer Declerck zeer waardevol was. Hij gaf me zeer duidelijke feedback waar ik dan mee aan de slag kon.

Ook buiten school vond ik dat deze lessen IAC een groot hulpmiddel waren. Natuurlijk was het maar één semester IAC. Maar het aanvoelen van mensen hun gevoel lijkt mij toch beter te gaan. Of toch het besef dat ik situaties moet bekijken van een veel breder perspectief. Mensen die dingen ervaren, ervaren deze dingen helemaal anders dan dat ik die zou ervaren. Dus eigenlijk is het een beetje het besef dat ik eigenlijk heel weinig weet waarin ik net ben gegroeid. Dus er is nog veel ruimte om me hier verder in te ontwikkelen.

In de toekomst ga ik verder deze competentie proberen blijven ontwikkelen. Ik weet dat ik tijdens de opleiding nog IAC lessen ga krijgen dus daarin zal ik ook wel groeien. Maar buiten deze IAC lessen denk ik dat ik nog kan groeien in het empathisch inschatten door de andere lessen die wij krijgen tijdens de opleiding. Zoals bijvoorbeeld sociale psychologie. Ik ga me proberen te focussen op datgene dat andere nodig hebben om te functioneren binnen de organisatie.

 

° Kritisch bevragen, is een andere competentie die tijdens deze opleiding geëvolueerd is. Voor ik aan deze opleiding begon gebeurde het weinig of niet dat ik bij mezelf ging kijken en reflecteren om mijn functioneren te optimaliseren. Maar na het krijgen van de uitleg, en door de vele reflecties die ik al heb moeten maken tijdens deze opleiding. Vind ik dat ik sterk gegroeid ben hierin. Ik heb er ten eerste kennis mee leren maken, hoe je dit bijvoorbeeld systematisch kan gaan doen. Maar ik heb ook de meerwaarde ervan ingezien. Een goede reflectie is belangrijk, en daarbij moet je de nodige kritische vragen durven en kunnen stellen.

Ik merkte voor het eerst dat ik hierin geëvolueerd ben na mijn IAC opdrachten, met de feedback die je dan krijgt van andere en zowel de lector kon ik dan goed aan de slag om een plan op te stellen hoe ik het anders en beter wou doen in de toekomst. Ik vind dat je wel streng moet kunnen zijn voor jezelf, het kan altijd wel beter. En het is belangrijk dat je beseft waar het beter kan.

Ik voel me hierin sterk omdat ik merk dat ik een grote vooruitgang heb geboekt op dit vlak. Maar niet alleen bij mezelf, ook in mijn omgeving kijk ik met een meer kritische blik. Niet dat ik mensen ga veroordelen, net helemaal niet. Maar ik probeer problemen of discussies nu van meerdere invalshoeken te bekijken, en zo de kritische vragen te stellen die andere misschien zouden stellen. Of ik probeer de bezwaren aan te kaarten die anderen zouden hebben. In een discussie vind ik het interessant om eens advocaat van de duivel te spelen. Om zo alle mogelijke argumenten te horen en een discussie open te stellen.

Ik ga proberen deze competentie in de toekomst verder te ontwikkelen door te reflecteren op de opdrachten die ik moet maken. Meestal heb ik wel bedenkingen en dingen die ik in het vervolg anders wil gaan doen. Om zo tot een beter resultaat te komen. Dit is iets dat ik heb bijgeleerd door deze opleiding, want zoals ik al vermeld heb was dit iets dat ik hiervoor helemaal niet deed. Ik stelde mezelf wel vragen over het verleden, toekomst en dergelijke. Maar nu is het in het kader met als doel je beroepsmatig functioneren te optimaliseren.

 

 

° Professioneel samenwerken, is zoals de voorgaande competenties iets waarin ik vind dat ik gegroeid ben. Net zoals in de voorgaande vind ik dat deze competentie verder ontwikkeld is tijdens het groepswerk in IAC. Daarin zagen we de verschillende rollen die je kan aannemen tijdens vergaderingen. Doordat we deze rollen effectief eens hebben uitgevoerd in de praktijk. Tijdens een echte vergadering in verband met ons groepswerk. Hebben we de kans gekregen om veel bij te leren. En voor mezelf heb ik niet alleen gezien hoe het er aan toe ging, maar door de reflectieopdracht heb ik ook moeten nadenken over waar het beter kon. Tijdens het groepswerk zelf vond ik dat het samenwerken met de andere leden van de groep heel goed ging. Er was een goede band, ookal kende niet iedereen elkaar even goed. De samenwerking als groep verliep desondanks de omstandigheden ook heel goed. Mijn rol in de groep in dit ‘professioneel samenwerken’ was meer zorgen dat geschillen werden opgelost, dat de groep overeen kwam. Zodat we goed konden samenwerken. Als ook het feitelijke plan die we hadden communiceren naar de anderen. Niet alleen tijdens IAC, maar ook in verband met de gehele opleiding vind ik dat ik een zeer goede samenwerking heb met andere leerlingen. Ik ben altijd bereid om anderen mijn notities door te sturen of iets uit te leggen als ik dit zelf onder de knie heb. Daardoor gebeurt het regelmatig dat mensen naar mij komen met vragen in verband met de taken en of leerstof. Ik weet natuurlijk ook niet alles, dus als ik iets niet weet kan ik ook goed terecht bij medeleerlingen die mij dan helpen. Dit vind ik wel een goeie samenwerking, je geeft en ondersteunt andere waar je kan. En die ondersteunen jou dan ook op hun beurt.

Als ik terugblik op deze competentie realiseer ik mij vooral waar ik fout zat in het verleden tijdens groepswerken. Er waren enkele dingen die anders konden gedaan worden bijvoorbeeld tijdens groepswerken in het middelbaar. Had ik toen de informatie die ik nu had, denk ik dat ik bepaalde opdrachten in groepsverband tot een veel beter einde had kunnen brengen.

Ik vind deze competentie zeer waardevol. De kans is groot dat je ook na je studies op je werk in groepsverband gaat moeten werken. Als je dan een grote meerwaarde kan leveren is dit volgens mij van groot belang. Ik ga deze competentie nog verder proberen te ontwikkelen door verder in groepsverbanden proberen te werken wanneer dit mogelijk is. Ik denk dat je het meeste bijleert door het in de praktijk uit te voeren. Ook tijdens de opleiding zal ik waarschijnlijk nog vaak in contact komen met groepswerken. Tijdens deze groepswerken ga ik proberen de gekregen informatie te onthouden en toe te passen.

 

° Relaties opbouwen en onderhouden, tijdens deze opleiding heb ik al heel wat nieuwe mensen leren kennen. Dit is volgens mij een van de leuke en positieve kanten van het hoger onderwijs. Je komt in een nieuwe school waar je zo goed als niemand kent. In het begin had ik hiervoor wel heel wat zenuwen, en wist ik niet goed wat te verwachten. Maar ik vind dat ik mag zeggen dat er een hele evolutie is voor mij op vlak van relaties opbouwen en onderhouden. Deze groei heb ik verwezenlijkt denk ik door gewoon het feit dat je er ingesmeten wordt als ik het zo kan zeggen. Je zit in een compleet nieuwe situatie. En als je dan nieuwe mensen leert kennen die ook in deze nieuwe situatie zitten kan je elkaar helpen. Omdat je beide sommige dingen niet weet over de nieuwe school kan je je kennis die je dan wel al hebt delen met elkaar. Niet alleen over dingen van de school, maar ook over de leerstof. Als ik iets niet begrijp, of ik door ziekte een les heb gemist kan ik meestal wel bij iemand terecht om notities uit te delen. En in ruil daarvoor deel ik mijn notities als iemand anders eens afwezig is. Ik denk dat dit wel belangrijk is, je kan het alleen doen. Maar het is volgens mij een stuk gemakkelijker als je met enkele uit je groep goed overeenkomt, goede relaties hebt. Ook is er een vriend op school die wat moeilijk de motivatie vindt om te werken voor bijvoorbeeld zijn taken en dergelijke. Ik probeer hem dan vaak mee te nemen om samen te werken aan deze taken. Want ik zou het spijtig vinden moest deze persoon stoppen met de opleiding doordat hij even de motivatie verloor.

Ik voel me hierin sterk gegroeid omdat ik dit totaal niet verwacht had voor ik aan de opleiding begon. Ik had eerder gedacht dat het moeilijk ging zijn om contacten te leggen met de andere leerlingen of nieuwe vrienden te maken. Maar dit bleek makkelijker te gaan dan verwacht. En het leek ook makkelijker te gaan hoe meer dagen er verstreken. Dus vandaar vind ik dat ik hierin wel gegroeid ben. Ik heb deze groei in deze competentie zeer positief ervaren. Het zorgt deels voor motivatie en ook dat het naar school gaan minder uitputtend is. Dus ik kijk ook terug op deze groei met een positieve blik. En ik besef dat ik me eigenlijk helemaal niet zoveel zorgen moest maken. In de toekomst ga ik hier nog verder in proberen te groeien door gewoon nieuwe sociale contacten te blijven opzoeken en zo in de praktijk de relaties opbouwen en onderhouden.

 

° Communiceren van een actieplan, ook bij deze laatste competentie vind ik dat ik het meeste gegroeid ben in de lessen IAC. Zoals al vermeld moesten we daar in een groep van zeven mensen samenwerken om iets te organiseren voor een goed doel. We deden dit door te vergaderen tijdens de lessen IAC maar ook buiten de lessen IAC, en buiten de school. Wanneer er dan dingen moesten ondernomen worden vond ik dat het me goed lukte om de gekregen en nodige informatie kort samen te vatten en deze te delen met de andere groepsleden. Zo kon ik er ook wel voor zorgen dat de andere groepsleden in actie schoten, en dat de nodige stappen ondernomen werden. We hadden bijvoorbeeld enkele benodigdheden om een filmfragmentje op te nemen. Wanneer elk van de leden hun inbreng had gedaan waartoe zij in staat waren om deze voorwerpen mee te nemen. En ook wie wat wou doen van taken. Heb ik geleerd dat het dan belangrijk is dat het effectief vast gelegd wordt wie wat doet, zodat iedereen zeker zijn taak weet. Dit leek goed te verlopen, dus daarom vind ik dat ik hierin ben gegroeid in deze competentie.

Ik weet dat het communiceren van een actieplan hier bedoeld is tegenover de cliënt. Maar ik denk dat je het een beetje kan vergelijken.

Ik heb deze groei positief ervaren, maar deels onbewust. Het is pas bij het reflecteren dat ik eigenlijk besefte dat dit voordien nog niet zo was. Voor deze lessen was ik in groepsverband iemand die zo’n dingen niet zou vastleggen, en als gevolg dus ook vaak niet volledig wist wat mijn taak was in verband met het groepswerk.

In de toekomst ga ik hier nog verder aan proberen te werken door een rol in te nemen in de groep waarvan dit zijn taak is. Als de groep dit toestaat natuurlijk, en als de andere leden akkoord gaan. Het is ook belangrijk dat je de andere rollen en competenties van een groepswerk leert, begrijpt en onder de knie hebt. Het echt communiceren van een actieplan tegenover een cliënt weet ik niet zo goed hoe ik dit kan oefenen, ik hoop dit verder te oefenen tijdens de lessen IAC. Maar omdat het opstarten van een actieplan een van mijn minder goeie competenties is heb vind ik het moeilijk om dit effectief verder te ontwikkelen buiten de lessen.

 

 

 

Competenties met nog veel groeimogelijkheden:

 

° Aan networking doen. Volgens mij was er één situatie tot nu toe waar ik de kans had om te netwerken. En de gedachte was op dat moment ook wel door mijn hoofd aan het spoken, maar omdat ik niet goed wist hoe ik dit moest aanpakken heb ik het toch niet gedaan. Dit was volgens mij tijdens de lunch en pauzes tijdens mijn studiedag in het CIG. Maar omdat ik het een compleet nieuwe situatie was met al redelijk wat stress die erbij te pas kwam. Heb ik het netwerken links laten liggen. Achteraf gezien had ik daar dan wel spijt van, dat ik niet eens geprobeerd heb. Dus ik denk dat er nog heel wat groeimogelijkheden zijn op dit vlak.

Netwerken is van heel groot belang, en ik ben er me zeker van bewust dat je netwerken een zeer grote invloed heeft op hoe snel je na je opleiding een job kan vinden. Maar ook tijdens de opleiding kan dit zeker van pas komen, het kan je helpen aan een stageplaats en dergelijke.

Ik heb deze competentie gekozen als zwakte omdat ik hier echt in wil verbeteren. Net omdat het zo belangrijk is wil ik hierin groeien. Ik weet zelf niet echt hoe ik hierin kan groeien, waarschijnlijk door het gewoon te doen in de praktijk. Maar ik vind niet dat er al heel veel situaties zich hebben voor gedaan waar dit mogelijk was. Misschien wat meer betrokken zijn bij het bestuur en bijvoorbeeld bij de leerlingenraad of hoe deze noemt op Howest.

Dus eigenlijk heeft het werkelijke netwerken zich nog niet voor gedaan, dus er zijn heel wat groeimogelijkheden op dit vlak. Daarom koos ik dit als eerste zwakke competentie.

Zelf ervaar ik ook wat moeilijkheden met het contact opnemen met organisaties. Net omdat ik nog maar een eerstejaars student ben vind ik het moeilijk en ergens intimideren om contact op te nemen met organisaties. Ook omdat ik vind dat ik eigenlijk niet zo heel veel te bieden heb, aarzel ik vaak om een mail te sturen voor bijvoorbeeld een stageplaats of andere dingen. Ook weet ik niet echt hoe ik zo’n situaties moet benaderen. Ik hoop dat ik tijdens de opleiding nog verdere info krijg hoe ik mezelf op dit vlak verder kan ontwikkelen.

 

° Ontwerpen van een actieplan. Tijdens deze 8 maanden opleiding heb ik nog geen oplossingsgerichte casussen besproken tijdens de lessen IAC. Volgens mij is dit pas voor volgend jaar. Dus in het vak IAC heb ik nog niet echt de kans gehad om een actieplan te ontwerpen.

Maar ook buiten de lessen IAC vind ik niet dat deze situatie zich al heeft voor gedaan. Ik denk dat ik nog heel veel theorie moet zien tijdens de lessen om effectief een goed actieplan te ontwerpen. Zeker als dit in verband is met echte cliënten. Wel denk ik dat het maken van een haalbaar plan niet het probleem is, ik denk dat ik wel redelijk goed kan inschatten wat haalbaar is en wat niet. Ik hoop dat ik deze competentie nog verder kan ontwikkelen tijdens de hoorcolleges of werkcolleges. Want ik denk dat dit een zeer waardevolle competentie is in de rol van communicator en organisator.

Ook vind ik dat er heel wat mogelijkheid is tot groei omdat we nog weinig tot niet hebben in dialoog gezeten met de cliënt. Doordat ik daar dan minder ervaring in heb ga ik er van uit dat er echt nog enorm veel bij te leren is over het effectief opstellen van een actieplan.

 

 

° Handelingen evalueren, ik vind dat een van de competenties waar er nog heel veel mogelijkheid is tot groeien. Dit komt vooral omdat we nog niet echt effectieve handelingen hebben gedaan die gevolgen hebben voor onszelf, de organisatie en de maatschappij. Omdat het nog allemaal theoretisch is, hebben we nog geen echte interventies moeten uitvoeren.

Daarom vind ik het ook moeilijk om terug te blikken op deze handelingen. Wel kan ik terugblikken op mijn eigen handelingen gedurende deze opleiding, maar ook dit vind ik enorm moeilijk. Bijvoorbeeld de eerste examens, vond ik niet dat ik goed voorbereid was. Maar uiteindelijk leken mij resultaten toch goed te zijn. Nadien wou ik mij voorbereiden op de examens van het tweede semester dus wou ik reflecteren op wat ik goed heb gedaan het eerste semester en wat ik slecht deed. Maar dit leek dus veel moeilijker te gaan dan gedacht, want ik kon moeilijk zeggen wat ik goed deed. Net omdat ik zoveel twijfel over wat goed en wat slecht is.

Maar ik weet ook eenmaal we dit effectief gaan beginnen doen. Of toch meer gaan doen en echt in de praktijk dat dit iets gaat zijn waar ik sterk in ga kunnen groeien. Ik twijfel namelijk vaak over handelingen, en stel mezelf in twijfel. Vaak weet ik niet of datgene dat ik gedaan heb wel het juiste is, en vraag dan aan mensen rondom mij naar hun mening. Deels ben ik perfectionistisch, en ik werk niet graag aan iets als ik niet weet hoe ik het moet doen. Dus als ik dan moet terugblikken vind ik dat ook zeer moeilijk om te weten waar ik volledig de mist in ben gegaan en wat dan wel weer goed was.

Ik zou deze mogelijke groei willen realiseren door effectief handelingen te kunnen uitvoeren die echte gevolgen hebben op de organisatie en of de maatschappij. Natuurlijk is het belangrijk dat ik eerst volledig het theoretisch kader begrijp voor ik het toepas in de praktijk. Daarom is het volgens mij belangrijk om kleinschalig te beginnen, daar dan goed op te reflecteren en terugblikken. Maar er is zeker nog heel veel ruimte voor verbetering op dit vlak voor mij.