Reflector

Reflector

In mijn rol als reflector beschik ik over volgende competenties

 

  1. Handelingen evalueren

De BaTP kan terugblikken op situaties waarin hij bepaalde handelingen heeft gesteld. De BaTP analyseert deze handelingen en de gevolgen ervan voor zichzelf, de organisatie en de maatschappij, en leert alternatieve interventies bedenken.

  1. Empathisch inschatten

De BaTP kan zijn eigen denken en handelen in verschillende omstandigheden inschatten en heeft inzicht in eigen sterktes en zwaktes. Daarnaast tracht de BaTP in te schatten hoe anderen zich zullen gedragen en wat hijzelf en anderen nodig hebben om goed te functioneren binnen de organisatie.

  1. Kritisch bevragen

De BaTP is bereid en in staat om zichzelf vragen te stellen over zijn verleden, heden en toekomst en zo zijn persoonlijk en beroepsmatig functioneren te optimaliseren. De BaTP stelt zich ook vragen over de nabije en ruimere omgeving waarin hij functioneert.

  1. Feedback geven en ontvangen

De BaTP benut momenten van overleg om op gepaste wijze feedback te geven aan anderen en op een open manier feedback te ontvangen. De BaTP kan op een verantwoordelijke en constructieve wijze omgaan met de ontvangen feedback.

  1. Actualiseren van het beroep

De BaTP neemt verantwoordelijkheid op voor een optimale kwaliteit van het psychologisch handelen en streeft naar persoonlijke ontplooiing in de beroepsuitoefening.

  1. Ethisch handelen

De BaTP houdt in zijn psychologisch handelen rekening met professionele, wettelijke en ethische codes en participeert aan de ontwikkeling en bijsturing van deze codes.