Psychologisch Dienstverlener

Psychologisch Dienstverlener

In mijn rol als psychologisch dienstverlener beschik ik over volgende competenties

 

  1. Informatie geven

De BaTP geeft op een heldere en objectieve wijze informatie, zowel schriftelijk als mondeling en kadert de vraagstelling in de taal van de cliënt.

  1. Advies verlenen

De BaTP werkt vraaggestuurd, kan de verschillende handelswijzen t.o.v. elkaar afwegen en psychologisch duiden en de cliënt zo tot een verantwoorde keuze leiden.

  1. Psychologisch counselen

De BaTP helpt de cliënt inzicht te verwerven in zichzelf en zijn situatie en hierin prioriteiten te stellen om zo gezamenlijk een op maat geschreven ontwikkelings- en begeleidingsplan uit te werken, rekening houdend met een complexiteit van elkaar beïnvloedende factoren.

  1. Ondersteunen van veranderingsprocessen

De BaTP ondersteunt veranderingsprocessen en kan de voortgang van het veranderingsproces  opvolgen, met aandacht voor hervalpreventie. De BaTP onderkent weerstand tot verandering.