Psychodiagnosticus

Psychodiagnosticus

In mijn rol als psychodiagnosticus beschik ik over volgende competenties:

 

 1. Informatie verzamelen:

  De BaTP verzamelt op zelfstandige wijze relevante informatie via wetenschappelijke onderbouwde methoden en brengt vanuit een gepast psychologisch referentiekader de ingewonnen informatie met elkaar in verband.

 2. Analyseren van de vraagstelling:

  De BaTP analyseert een psychosociale vraag en/of probleem in zijn componenten op een methodische wijze. De student herformuleert de vraagstelling in toetsbare hypothesen.

 3. Opstellen en toepassen van een onderzoeksstrategie:

  De BaTP kiest, in functie van de vraagstelling, de meest geschikte psychometrisch onderbouwde en/of niet-psychometrische methode(n) en past die toe om de vooropgestelde hypothesen te toetsen.

 4. Integratief werken:

  De BaTP ordent en interpreteert de verkregen diagnostische gegevens om zo tot een objectieve synthese te komen en er een psychologisch besluit en/of advies uit af te leiden.

 5. Rapporteren:

  De BaTP verwoordt het besluit en/of advies en het proces dat daartoe geleid heeft op een heldere manier naar collega’s en cliënten.