Professionele teamspeler

Professionele teamspeler

In mijn rol als professionele teamspeler beschik ik over volgende competenties

 

  1. Professioneel samenwerken

De BaTP werkt op diverse niveaus samen met collega’s van binnen en buiten de eigen discipline om teamdoelen te bereiken, deelt informatie met collega’s en ondersteunt collega’s. De BaTP ageert vanuit een open, respectvolle en constructieve houding die de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de teammedewerkers stimuleert.

  1. Relaties opbouwen en onderhouden

De BaTP is in staat om op alle niveaus, zowel intern als extern, harmonische werkrelaties op te bouwen en te onderhouden ten dienste van de organisatie en haar cliënten.

  1. Aan netwerking doen

De BaTP heeft kennis van de verschillende relevante deskundigheidsgebieden en disciplines, legt contacten met andere organisaties en zet bruikbare ondersteunende netwerken op.