Preventie actor

Preventie actor

In mijn rol als preventie-actor beschik ik over volgende competenties

 

  1. Risico taxeren

De BaTP heeft oog voor het ontstaan en de impact van psychosociale problemen.  De BaTP kan risicogedrag, risicogroepen en risicosituaties detecteren en analyseren.

  1. Preventief handelen

De BaTP kan een preventieplan ontwikkelen, implementeren en evalueren.

  1. Adequaat doorverwijzen

De BaTP benut het netwerk met andere hulpverlenende instanties om de cliënt gepast te begeleiden en te verwijzen.