Interculturele actor

Interculturele actor

In mijn rol als interculturele actor beschik ik over volgende competenties

 

  1. Bewust zijn van diversiteit

De BaTP situeert elk psychologisch handelen in een breder perspectief en houdt rekening met factoren en processen die verantwoordelijk zijn voor (voor)oordelen.

  1. Contextueel handelen

De BaTP is in staat met cliënten van diverse culturen en maatschappelijke achtergronden om te gaan, zich in te leven en zaken vanuit hun perspectief te bekijken. De BaTP is in staat  zijn psychologisch handelen te laten aansluiten bij de etnische, culturele, religieuze en sociale achtergrond van zijn cliënt.

  1. Interpersoonlijke sensitiviteit

De BaTP heeft oog, zorg en respect voor gevoelens en opvattingen van cliënten en stelt zich positief en tolerant op t.o.v. verschillen in behoeften en zienswijzen.