Communicator en organisator

Communicator en organisator

In mijn rol als organisator en communicator beschik ik over volgende competenties

 

  1. Ontwerpen van een actieplan

De BaTP zet in dialoog met de cliënt het doel van de opdracht om naar een haalbaar plan van aanpak vanuit een psychologische invalshoek.

  1. Realiseren van een actieplan

De BaTP werkt op een projectmatige wijze aan de realisatie van het afgesproken plan van aanpak met inachtname van de psychologische deontologische regels.

  1. Communiceren van een actieplan

De BaTP brengt een actieplan op een heldere, effectieve en beroepsethische manier over naar de cliënt.