Depressie

Depressie

Depressie is de meest voorkomende reden voor invaliditeit ter wereld.

Door: Redactie
31 maart, 2017

Als je leest dat het aantal depressies van 2005 – 2015 gestegen is met 18 procent dan moet je daar wel even bij stilstaan.

De voorzitter van het World Health Organization (WHO), Margaret Chan roept landen op om hun aanpak van de mentale gezondheid te heroverwegen en deze te behandelen met de urgentie die het probleem verdient.
Dit vind ik zeer belangrijke woorden, die al veel eerder mochten gezegd worden. Er is nu nog een te groot taboe in vele landen rond mentale gezondheid. Op veel plaatsten wordt je nog bestempeld als een ‘gek’ als je op gesprek gaat bij een counselor of psycholoog. Of er wordt te licht gegaan over de alarmsignalen die jongeren, en ook volwassenen geven over hun mentale gezondheid en hoe ze zich voelen.
Het is dus zeer belangrijk dat er aan de alarmbel wordt getrokken.

 

Mensen die leiden onder depressie kunnen dit hebben door een tal van redenen. Dit zagen we onder andere tijdens de lessen neuropsychologie, algemene psychologie en sociale psychologie. Maar veelal gaat depressie gepaard met verlies aan interesse in activiteiten en onvermogen om dagelijkse activiteiten uit te voeren. Dit plus het enorm verdriet en gevoel van eenzaamheid en nog een tal van andere gevoelens die zich kunnen manifesteren door een depressie. Als het feit dat talloze mensen leiden aan een depressie, en daarvoor geen hulp zoeken of krijgen niet genoeg is. Is er nog een reden voor landen om aan de alarmbel te trekken. Namelijk datgene dat bijna iedereen kan motiveren om actie te ondernemen.

 

Geld. Want bij een persoon met depressie daalt de productiviteit enorm. Daarom worden de totale kosten geschat op een biljoen euro volgens het WHO. Bovendien zijn psychosociale en medische behandelingen zeer effectief. Dus wordt het belang om zoveel mogelijk mensen te bereiken en te behandelen nog maar eens onderstreept. Het is moeilijk om te lezen dat zelf ook in de ontwikkelde landen ongeveer 50% van de personen met een depressie geen diagnose krijgt en geen behandeling. Om nog niet te spreken van het cijfer 85%  in de minder ontwikkelde landen. Nochtans argumenteert het WHO dat voor iedere euro er geïnvesteerd wordt in het toegankelijk maken van de behandeling leidt tot vier euro winst.

De reden dat veel mensen geen hulp gaan zoeken is volgens mij omdat ze bang zijn om een stempel te krijgen. Jammer genoeg zijn er ook nog heel wat mensen die de problematiek en ernst van depressies niet inzien. Men denkt vaak nog dat een depressie een tijdelijke dip is, en als men maar genoeg lacht je er wel vanzelf in 1 2 3 doorkomt.

Ik vind het dus belangrijk dat wij als samenleving deze problematiek ernstig nemen. Het artikel wijst ook naar het feit dat bij 70 tot 80 procent van de mensen die zichzelf het leven benemen kampen met psychische stoornissen, waarvan depressie de meest voorkomende is. Zelf weet ik ook niet goed wat DE oplossing is voor deze problematiek, maar ik hoop dat het snel de goede richting uit gaat in plaats van de slechte richting zoals de trend de laatste paar jaren gaat.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *