Waarom latere chronotypes een academische barrière kunnen zijn.

Waarom latere chronotypes een academische barrière kunnen zijn.

In mijn vrije tijd lees ik vaak Reddit. Dit is een internetforum dat zichzelf  de voorpagina van het internet noemt.

Deze site bevat verschillende subreddits, zoals ze die noemen op de site. Subreddits verdelen de site in categorieën. Enkele voorbeelden van subreddits zijn ‘Worldnews‘ , ‘Books‘ en ‘History’.
Tijdens het lezen van het subreddit ‘Psychology‘ las ik een interessant artikel met als titel: ” Why Morning People Thrive. “

Dit artikel is geschreven door James Hamblin op 4 november 2016.day_and_night
Hij schreef dit artikel na aanleiding van een onderzoek door Judith Owens, een Harvard faculteit neurologie en directeur van het centrum voor pediatrische slaapstoornissen in Boston Children’s Hospital.

De studie kwam tot de conclusie dat onder mensen die het zelfde aantal uren slaap hebben per dag, er toch opvallende gedrags-, emotionele en cognitieve verschillen zijn tussen ochtend- en nachtmensen. Wat ik zeer fascinerend vind is hoe Owens beweert dat als je slaappatroon niet gelijk loopt met je circadiaan ritme, dit meer invloed heeft op je zelfregulering dan het aantal uren slaap die je krijgt per nacht. Verder in het artikel spreekt James Hamblin over hoe onze maatschappij niet is aangepast aan de verschillende chronotypes. Wat dan weer voor problemen kan zorgen voor nachtmensen.

Waarom het een academische barrière kan zijn is ook uitgelegd in het artikel.
Veel leerlingen zijn niet in staat om met volle aandacht aanwezig te zijn in de ochtend. Daardoor scoren veel leerlingen lager dan ze eigenlijk aankunnen.

Dit kan bij bepaalde studenten zorgen voor een verminderd zelfvertrouwen, verdere problemen met zelfregulatie en gezondheidsproblemen. Allemaal als gevolg van iets wat je zelf niet kiest.
Volgens mij moet daar iets aan gedaan worden, ik ben een voorstander van gelijke kansen voor iedereen.

Ik herken mezelf ook wel, ik heb het ook nog altijd moeilijk wanneer ik les heb in de ochtend. Tijdens deze lessen heb ik het moeilijk om te volgen en soms zelf wakker te blijven.  Daarom heb ik natuurlijk ook veel liever les in de namiddag dan lessen die om kwart voor negen beginnen. Ik ben een voorstander van 21236996_mvooruitgang, en ik vind dat een continue verbetering belangrijk. Dus naar mijn mening is het noodzakelijk dat er wat aanpassingen gebeuren.

Ik kon dit artikel goed linken met de leerstof want het bevat meerdere elementen die aan bod zijn gekomen tijdens de opleiding. Onder andere in de lessen algemene psychologie kwamen we in aanraking met het circadiaan ritme. Ook het feit dat dit artikel deels over leerlingen en school gaat leek mij toepasselijk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *