Europa en ons klimaat

Brugge, Lezing “EU, energie- en klimaatunie”, gebracht door dhr. Jos Delbeke, directeur-generaal bij DG Europees Klimaat.

Lig jij wakker van de klimaatsverandering? Onderzoek toont aan dat 80% van de Belgen bezorgd zijn en de helft is niet tevreden met de inspanningen van België. Ze willen hun steentje bijdragen en een dringende aanpak zien. Europa moet de oplossingen bieden.

Klimaatbeleid IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change)

Klimaat is een moeilijk onderwerp omdat je het niet kan zien of aanraken, maar het is er wel. De opwarming van de aarde is iets wat we nooit eerder gezien hebben. In de laatste 200 jaar blijft de temperatuur pieken. Wetenschappers wijzen met de vinger naar de mens en zijn fossiele brandstoffen. Door de verbranding van steenkool en olie komen de uitlaatgassen in de lucht en zorgen op hun beurt voor de opwarming van de aarde.

In de noordpool smelt het ijs zeer snel, de opwarming is er tweemaal zo snel dan in de rest van de wereld. Tegen het einde van deze eeuw zal de zeespiegel 30 tot 50 cm of zelfs een meter hoger liggen volgens onderzoekers. Grote steden dichtbij de kust zullen hiervan het eerste slachtoffer zijn. Dit zal voor enorme gevolgen zorgen voor de wereld economie. Veel fenomenen overal ter wereld zijn een gevolg van de opwarming. De Sahara wordt groter, drinkwater verdwijnt en temperatuur pieken op ongewone tijden. De problemen worden zichtbaar voor alle landen wereldwijd. Het wordt tijd dat alle landen het probleem aanpakken.

Kyotoprotocol (1997)

In 1997 werd het Kyotoprotocol opgesteld maar Amerika en China wilden dit niet ondertekenen. Het zou leiden tot een ongewenste afnamen van de economische groei. Hun voorkeur ging naar een eigen beleid die toepasbaar is in hun eigen economie. Metingen tonen dat een derde van broeikas gassen uit China komen en Amerikanen twee maal zoveel CO2 uitstoten dan de gemiddelde Europeaan.

Klimaatconferentie in Parijs (2015)

In december 2015 was er het klimaatverdrag voor Europa, een ambitieus en historisch akkoord volgens de partijen. Omdat iedereen een eigen beleid begonnen heeft zien ze in waaraan ze kunnen werken, ze weten waarover ze praten en worden niet overrompelt door zaken die ze niet begrijpen. Elke partij toont hoe ze met hun eigen beleid hun uitstoot van CO2 doen zakken. Marokko is met zijn eigen beleid een van de grootste duurzame energie leveranciers geworden dankzij windmolens en het gigantisch zonneplan in Ouarzazate.

Figuur 1 Ouarzazate Solar Power Station
Figuur 1 Ouarzazate Solar Power Station

Dankzij de flexibiliteit van een eigen aanpak kan elk land zijn eigen na- en voordelen benaderen. In Nieuw Zeeland is de landbouw duurzaamheid bijvoorbeeld prioriteit. De oude protocollen waren te rechtlijnig en lieten dit niet toe. Dankzij deze nieuwe individuele planning ligt de uitstoot van alle landen samen lager. Nu is er een 2°C tot 3°C temperatuur stijging in plaats van 5°C.

De gemoderniseerde industrielanden zien een temperatuur verandering in dalende lijn. De opkomende industrielanden daarentegen zien een sterke stijging. Het is dan ook van belang dat deze landen dringend maatregelen voorzien en dat heel de wereld mee doet.

Vooruitzichten

Op vlak van energie productie zijn we goed bezig, vooral onze elektriciteit geeft bijna geen CO2 uitstoot. De nucleaire sector zorgde ook voor minder CO2. In de transport scoren we nog altijd slecht. Onze staats- en regeringsleiders in Brussel bespreken het klimaat jaarlijks. Tegen 2030 willen we onze uitstoot verminderen met 40% en 27%  van ons energiegebruik moet uit hernieuwbare energie komen.

Het EU ETS (EU Emissions Trading System) is een markt van ongeveer 65 miljard euro per jaar die certificaten uitdeelt. De totale hoeveelheid pollutie van onze gemeenschap wordt bekeken en moet zakken met 1,7% per jaar. Een lage uitstoot van een bedrijf, binnen de opgelegde norm, levert de CEO certificaten op die omgezet kan worden in geld. China voert in 2017 ook een gelijkaardig systeem in.

Europa bezit nu 16% hernieuwbare energie. De kosten zijn pijlsnel naar beneden gegaan en de duurzame technologieën kennen een enorme vooruitgang. Triljoenen dollars worden geïnvesteerd in infrastructuur en hernieuwbare energie productie. China en India doen nu al zeer grote investeringen in windmolens. We werken steeds meer met energie efficiënte machines, goede isolatie en groene auto’s. Door Parijs hebben we de hele wereld meegekregen.

Meer info:
https://www.europa-nu.nl/id/vjmhg41ub7pp/klimaatconferentie_parijs_2015_cop21
http://www.klimaat.be/nl-be/klimaatbeleid/internationaal-klimaatbeleid/vn-klimaatverdrag
Boek: EU Climate Policy EXPLAINED:
https://books.google.be/books?hl=nl&lr=&id=T9qoCgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=EU+Climate+Policy+EXPLAINED&ots=1oZsXeTV2C&sig=gu-OtM7PXVcztTuuvsw-A62hnwk#v=onepage&q=EU%20Climate%20Policy%20EXPLAINED&f=false